top of page

Projeler.

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ FİRMALARININ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES-Turkey) işbirliğinde yönetilen Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sinai Mülkiyet Kapasiteleri Geliştirilmesi Projesi başarıyla tamamlanmıştır.

 

Proje kapsamında tamamlanan aşamalar:

  • Modül 1 - “Sınai Mülkiyet Hakları: Temel Kavramlar ve Patent İşlem Süreçleri”

  • Modül 2 - ”Fikri Hakların Yönetimi ve Ticarileştirilmesi”

  • Modül 3 - “Patentle Randevu”

—  2017

bottom of page