top of page

LES Turkey Hakkında

Derneğin amacı;

dünya çapında teknoloji transferini, fikri mülkiyetin lisanslamasını, profesyonel iş hayatında fikri mülkiyetin yüksek standartlarda ve ilgili kurallar ile düzenlemeler çerçevesinde kullanılabilmesini; konuyla ilgili eğitimli kişilerden oluşan bir ağ yaratarak kolaylaştırmak, teknoloji transferi, lisans yönetimi, sınai ve fikri haklara ilişkin konularda ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde bilincin ve bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ortaklığında yer alan ve tüm dünyada 32 ülkede 11,500 üyesi ile teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları lisanslanması konularında profesyonellerin oluşturduğu saygın bir topluluk olan Uluslararası Lisans Yöneticileri Derneği (LESI)'nin Türkiye kolu olan, LES Turkey üyeleri, teknoloji tabanlı firmalarda görevli kıdemli yöneticilerden, üniversite teknoloji transfer ofisi yöneticilerinden ve IP (fikri mülkiyet) profesyonellerinden oluşmaktadır.

Uluslararası seviyede WIPO, USPTO, EPO, AUTM ve diğer konuyla ilgili organizasyonlarla sıkı iş birlikleri olan LESI nin Türkiye kolunda ise, TUBITAK, TÜRK PATENT, TTGV, TOBB, Avrupa İşletmeler Ağı, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirlikleri yapılmaktadır.  Bu iş birlikleri arasında, hukuksal konularda bilirkişi olarak, uluslararası sertifikasyona sahip üyeleri ile de eğitimler düzenleyerek ve en önemlisi Türkiye’nin IP (fikri mülkiyet) dünyasını hem hukuksal hem de ticari boyutta genişletmeyi amaç edinmiştir.

LES Turkey, kurulduğu günden bu yana üyeleri arasında 1/3 oranındaki göz önünde tutarak Sanayi – Üniversite ve Hukuk profesyonellerini bir araya getirmekte ve bir araya gelen üyeler arasındaki bu dengeyle farklı komiteleri barındırmaktadır.

 

Bu komiteler sayesinde hem organizasyon dışındaki ekosisteme bilgi ve birikimlerini paylaşmakta hem de organizasyon içinde etkin işbirlikleri imkanı sağlamaktadır.

Son yıllarda çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileriyle yapılan çalışmalar sırasında aşağıda belirtilen konu başlıkları önde olmak üzere birçok farklı konuda çalışma ortamları ve iş birlikleri yaratılmıştır.

LES Turkey'nin temel amaçları:

01/

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin korunması ve yönetilmesine destek olmak

03/

Fikri-Sınai mülkiyet yönetimi, Lisanslama ve değerleme çalışmaları için eğitimler düzenlemek

02/

Üniversite sanayi işbirliklerinin kurulmasına destek olmak

04/

Fikri ve sınai mülkiyet hukukunda iyileştirmeler sağlamak için karar vericilere görüş sunmak

LES Turkey Üyesi olmanın avantajları:

  • 3 ayda bir yayınlanan sektörün en önemli yayını olan LES Nouvelles e ücretsiz erişim.

  • Uluslararası veritabanına erişim ve iş birlikleri için yerli ve yabancı kurumlarla iletişim.

  • Bütün yıl boyunca 32 ülkede düzenlenen ve toplantı seminer, konferans ve network çalışmalarına ücretsiz yahut indirimli katılım.

  • Yurtdışındaki uygulamalar ve bunların yurtiçindeki yansımaları konusunda sınırsız bilgi ve kaynak erişimi.

  • Sanayi ve geçerli uluslararası uygulamalara ve iş birlikleri yaratmak için iş ağına direk ulaşım.

  • Sektörünüzün uzman ve deneyimli mentörleriyle birebir iletişim.

  • Sektörünüzdeki tüm anketlere katılım ve görüşlerden haberdar olmak.

  • Diğer uluslararası organizasyonlarla aktif ve birebir iletişim kurmak.

bottom of page