top of page

Genel Kurul 2021

Gündem

GÜNDEM

1.      Açılış, yoklama ve saygı duruşu,

2.      Genel Kurul Divan Heyeti seçimi, Divan Üyelerine tutanak hazırlama ve hazırlanan tutanaklara imza etme yetkisinin verilmesi,

3.      Yönetim Kurulu’nun 2018-2021 yıllarına ilişkin faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının; Denetleme Kurulunun Denetim Raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,

4.      Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,

5.      Yeni Yönetim Kuruluna merkezi A.B.D.’de bulunan Uluslararası Lisans Yöneticileri Topluluğuna (Licensing Executives Society International; LESI) katılması, bunla işbirliği yapması, yıllık aidatlarının ödenmesi, toplantılarına katılımda yolluk masraflarının belirlenmesi ve karşılanması konusunda yetki verilmesi,

6.      Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte personel çalıştırılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi.

7.      Mevcut üye durumunun, kabul ve çıkarmalarının görüşülmesi ve onanması,  Yönetim Kuruluna üye kabul ve çıkarmaları, aidatların belirlenmesi konusunda yetki verilmesi,

8.      Dilek ve Temenniler,

9.      Kapanış

bottom of page