top of page

Genel Kurul 2024

Sayın LES TURKEY Üyeleri;

 

Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Türkiye)’nin 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı için 15 Nisan 2024 Pazartesi, 15.00-17:00 saatleri arasında Gun + Partners ev sahipliğinde  "Kore Şehitleri Cad. 17, Zincirlikuyu, İstanbul" adresinde yapılacak nisapsız toplantımıza katılımınızı önemle rica eder, yanınızda nüfus cüzdanınızı getirmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

Adres bilgisine web adresinde bulunan krokiden ulaşabilirsiniz.

GÜNDEM:

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,

  2. Genel Kurul Divan Heyeti seçimi, Divan Üyelerine tutanak hazırlama ve hazırlanan tutanaklara imza etme yetkisinin verilmesi,

  3. Yönetim Kurulu’nun 2021-2024 yıllarına ilişkin faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının; Denetleme Kurulunun Denetim Raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,

  4. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,

  5. Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte personel çalıştırılması, Derneğe üyelik konularında çeşitlendirmeye gidilmesi, konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi.

  6. Mevcut üye durumunun, kabul ve çıkarmalarının görüşülmesi ve onanması,  Yönetim Kuruluna üye kabul ve çıkarmaları, aidatların ve harcamaların belirlenmesi konusunda yetki verilmesi,

  7. Dilek ve Temenniler,

  8. Kapanış

 

Katılımınız hakkındaki cevabınız genel kurul ve catering hazırlıkları için çok yardımcı olacaktır.

 

Katılım teyidiniz için https://www.les-turkey.org/genel-kurul-teyit-2024 adresindeki kısa formu doldurmanızı rica ederiz.

 

Teşekkür ederiz.

 

Bilgilerinize sunarız.

LES Turkey Yönetim Kurulu

bottom of page